İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Önemi

Günümüzde yükselen rekabet ve küreselleşme, stratejik yönetimin işletmelerde olan önemini arttırmıştır. Sıkça duyduğumuz stratejik yönetim nedir? İşletmelere faydası nedir?

Giderek artan rekabet ve küreselleşme, stratejik yönetimin işletmeler içinde olan önemini de arttırmıştır. Günümüzde sıkça duyduğumuz stratejik yönetim nedir? İşletmelere faydası nedir?

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetimi anlayabilmek için ilk önce strateji kavramının ne olduğunu bilmeniz gerekir. Strateji, yöneticilerin işletme hedeflerinden bir veya daha fazlasına ulaşmak için tasarladıkları bir eylemdir. Stratejik yönetim ise iş politikasının modern bir halidir. Basitçe, bir kuruluşun amaçlarını ve hedeflerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu tüm ihtiyaçların sürekli olarak planlanması, izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi anlamına gelir.

PAZARLAMAYA DAİR ETKİLİ STRATEJİLER İÇİN SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.

Stratejik Yönetimin Aşamaları

Strateji yönetimi planların ve kararların uyumunu analiz etmede kullanılır. Stratejik yönetimin nasıl yapılacağına dair pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Fakat genel olarak yönetim sürecini 5 aşamaya indirebiliriz. Bunlar;

  1. Çevre analizi yapmak
  2. Örgütün yönünü belirlemek
  3. Strateji seçeneklerini oluşturmak
  4. Stratejiyi uygulamak
  5. Stratejik denetim yapmak

Etkili iletişim ve veri toplama yönetim sürecinde önemlidir. Departmanlar ve kişiler arası iletişim eksikliği, işletmenin stratejik yönetim planına ve departmanlara verilecek görev ve faaliyetlerin yanlış dağılımına neden olabilir.

1. Çevre Analizi Nasıl Yapılır?

Rekabet koşulları, çevre analizi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Genel çevredeki ve yakın çevredeki fırsat ve tehditlere bakılır.

Rekabet koşulları, çevre analizi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çevresel faktörler işletmenin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesini etkilemektedir. İç Çevre Analizi yapılırken departman ve altyapıya bakılıp güçlü ve zayıf yönler belirlenir. Dış Çevre Analizinde ise yasal, ekonomik, demografik gibi genel çevredeki ve yakın çevredeki fırsat ve tehditlere bakılır. 

2. Örgütün Yönü Nasıl Belirlenir?

Vizyon, misyon ve hedeflerin belirlenmesi demektir. İşletmeler kendilerini tanımlarlar ve diğerlerinden olan farklarını belirtirler.

Stratejik Yönetimin Önemi ve Faydaları

  • İç (güçlü ve zayıf yönler) ve dış (fırsatlar ve tehditler) faktörleri analiz etmeye ve endüstrinin değişen doğasına ayak uydurmaya yardımcı olur.
  • Pazar koşullarına (pazara giriş, pazar geliştirme, ürün geliştirme gibi) göre en iyi stratejileri değerlendirmeye ve seçmeye yardımcı olur.
  • Görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışanların rollerini ve sorumluluklarını tanımlamaya yardımcı olur. Çalışanlar, atanan işleri nasıl ve ne zaman yapacaklarını daha iyi anlar.
  • Şirket genelindeki hedeflerin belirlenmesine ve kaynakların optimum düzeyde paylaştırılıp kullanımının sağlanmasına yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir