Personelin Firmaya Uyum Sağlama Süreci

Personelin firmaya uyum sağlama süreci nasıl ilerletilmelidir?

Personelleri İşe Alıştırma Eğitimi (Oryantasyon)

Oryantasyon terimi, yeni bir ortama alışmak anlamında kullanılmaktadır. Oryantasyonun amacı firmanızda yeni çalışmaya başlayan kişilere firmanın kültürünü tanıtmak ve kısa bir süre içinde şirkete uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Eğitim, içerisinde personelin firmaya adaptasyon sağlayabilmesi adına birçok faaliyet barındırır.

Oryantasyon çalışmaya yeni başlayan kişilere veya departman değiştiren personele çalışmaya başladığı ilk günden itibaren uygulanır. Eğitimle beraber personelin çalışma davranışının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olması ve çalışma ile ilgili zihinsel ve fiziksel yetenekler kazandırılmaya çalışılır.

Firmanızda çalışmaya yeni başlayan kişiler için şirkette çalışmaya başladıktan sonraki ilk izlenim çok önemlidir. Çünkü ilk izlenim firmada çalışmaya devam ettiği süre boyunca aynı biçimde devam edebilir. Bu yüzden oryantasyon süreciyle birlikte başlayan ilk izlenim bir hayli önemlidir.

personelin firmaya uyum sağlama süreci

Oryantasyon Sürecinde Çalışanlara Verilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Oryantasyon boyunca çalışmaya yeni başlayan personellerinize mutlaka verilmesi gereken 3 temel bilgi vardır.

 • Firmanızın hedeflerinin neler olduğu, bununla birlikte yönetmelikleri, sahip olduğu kültürü ve firmanın izlediği yol hakkında bilgi vermelisiniz.
 • Firmanızdaki yöneticileri, iş ortamını, çalışma arkadaşlarını ve yönetim biçimi hakkında bilgi vermelisiniz.
 • Çalışanınızın yapacağı iş ile ilgili teknik bilgiler vermelisiniz.

Oryantasyon boyunca saymış olduğumuz 3 kilit konu ile ilgili eğitim verilmelidir. Eğitim boyunca personelinize verebileceğiniz yazılı bilgiler şu şekildedir.

 • Firmanızın tarihçesi ile ilgili bilgi vermelisiniz. Bununla birlikte kurucusu, hangi yılda kurulduğu, nerede kurulduğu ve hangi amaçla kurulduğu gibi tarihi bilgilerini aktarmalısınız.
 • İşletmenizin misyonu, vizyonu ve amaçları hakkında bilgiler vermelisiniz.
 • Firmanızın faaliyet gösterdiği alanlar, bununla birlikte hangi sektörde yer aldığı hakkında bilgiler ve ortaklık yapısı ile ilgili bilgiler vermelisiniz.
 • Şirketinizin iş saatleri, beslenme saatleri, paydos saatleri ve ulaşım hakkında sağlanan hizmet bilgilerini vermelisiniz.
 • Personele ücret bilgileri ve mesai ücretleri hakkında gerekli bilgilerini vermelisiniz.
 • Senelik izinler hakkında personelinize bilgi vermelisiniz.
 • Şirketinizin işçilerine sağladığı özel sağlık sigortası gibi hizmetleri ve şirketinizin anlaşmalı olduğu kurumlar varsa haklarında gerekli bilgileri vermelisiniz.
 • Şirketin bölgesinin tanıtımını yapmalısınız.
 • Personelinizin çalışacağı işte kullanacağı gerekli ekipmanların tanıtımını yapmalısınız.
 • Pazardaki rakip firmalar ile ilgili bilgi vermelisiniz.
 • Son olarak ürün tedarikinizi sağlayan firmalarınız ile ilgili bilgi vermelisiniz.

Sosyalleşme Sürecinin Amaçları Nelerdir?

Oryantasyon terimi bazı kaynaklarda ‘sosyalleştirme’ olarak tanımlanır. Oryantasyon, çalışmaya yeni başlayan çalışanı şirkete sunmaktır. Bu yüzden personeliniz işindeki sorumluluğu hakkında gerekli olan kuralları öğrenmelidir ve bu öğrenme sürecinin tamamına sosyalleştirme adı verilir. Oryantasyon terimi bu kadar geniş anlamlar içerirken firma içinde birçok amaca hizmet etmektedir. Bu sürecin amaçları 3 maddede sıralanmaktadır.

 • Çalışanın işe ve şirkete yabancılaşması durumuna set çekilmesi ve firma içinde sosyalleşmeye yardımcı olmak.
 • Yeni işe başlayan personelin stresini indirgemek ve bununla birlikte kendine güvenmesini sağlamak.
 • Personelin şirket ile ilgili bilgilerden yoksun kalmasının ve belirsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek durumların önüne set çekmek.
 • Son olarak İş gücü devir oranını azaltmak.

Bununla birlikte “personelin firmaya uyum sağlama süreci” yazımız sona erdi. Son olarak bu tarz yazılar ile ilgili bilgi sahibi olmak için sitemizi incelemeye devam edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir