Kobi Nedir? 2021 Yılında Kimler Kobi Sayılır

Kobi Nedir?

Kobi nedir? Günümüzde sıklıkla duyduğumuz Kobi adını küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısaltılmasından almaktadır.

İşletmelerin Kobi sınıfında değerlendirilmesi ve hem yapısal hem de mali özelliklerinin yönetmeliğe uygun olması durumunda başta KOSGEB olmak üzere bir çok devlet kurumundan hibe yada faiz desteklerinden, teşvik ve yapılandırma gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.

Kobiler ekonomimizin büyümesi, ülkemizin gelişmesi ve ekonomide istihdam, büyüme ve yatırım açısından büyük önem taşımaktadırlar.

two people shaking hands

Kimler Kobi Sayılır?

Kobiler 3 gruba ayrılır. Bunlar mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler ve orta ölçekli işletmelerdir.

Mikro ölçekli işletmeler : Yılık net satış hasılatı ya da bilançosu 3 milyon Türk Lirasını’nı aşmayan ve bünyesinde 10 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir.

Küçük ölçekli işletmeler : Yılık net satış hasılatı ya da bilançosu 25 milyon Türk Lirasını’nı aşmayan ve bünyesinde 50 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir.

Orta ölçekli işletmeler : Yılık net satış hasılatı ya da bilançosu 125 milyon Türk Lirasını’nı aşmayan ve bünyesinde 250 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tanımlar KOBİ kriterlerinin ana ayrımlarıdır.  

kobi nedir

KİMLER KOBİ KREDİSİ ALABİLİR YAZIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Kobi İşletme Türleri Nelerdir?

Kobi’ler çalışan sayıları ve mali bilgileri doğrultusunda, oy hakkı ve sermayesine göre bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak 3 türe ayrılmaktadır.

Bağımsız işletmeler : Başka bir işletmenin %25 ve daha fazla hissesine sahip olmamalıdır. Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşunun %25 veya daha fazla hissesine sahip olmamalıdır. Birkaç bağlı işletme tek başına veya müşterek işletmenin %25 ve daha fazla hissesine sahip olmamalıdır.. Konsolide hesaplar düzenlenemez ve başka bir firmanın hesapları yer alamaz.

Ortak işletmeler : Başka bir işletmenin sermayesinin ya da oy hakkının üzerinde %25 – %50’si arasında söz hakkı bulunmamalıdır. İşletme üzerine tek bir hakim olmamalıdır. Kendi oy hakkı ve sermayesi üzerinde %25 – %50 oranında başkasının söz hakkı bulunmamalıdır. Bu işletmelerde esas alınan nokta sermaye ve oy hakkıdır.

Bağlı işletmeler : Bir başka işletmenin sermaye ve haklarının çoğunluğuna sahiptir. Bir başka işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin atanması veya azledilmesi yetkisine sahiptir. Son olarak bu işletmeler bir başka işletmenin hissedar veya ortağıysa ve diğer hissedar veya ortaklar ile birlikte yaptığı anlaşmalarda tek başına söz sahibidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir