KOBİ’ler ve KOSGEB

Herkesin bildiği üzere KOSGEB  (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) çeşitli finansal yardımlar yapmakta. Bu finansal desteğin birkaç amacı vardır. Bunlar; işletmenin finansal sorunlarını çözmesini, iş fırsatları yaratmasını ve kalite standartlarını arttırmasını sağlamaktır. Böylelikle işletmenin iç ve dış pazarda rekabet gücü arttırılmış olur.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB bir kamu kuruluşudur ve bağlı olduğu bakanlık Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. İlk ismi Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. 2000li yılların başlarına kadar sanayi işletmelerine ve imalat ile uğraşan işletmelere destek vermiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile uygulama esaslarında değişiklikler yapılmıştır. Böylelikle hizmet, ticaret, toptan ve perakende gibi diğer farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere de destek vermeye başlayarak hedef kitlesini genişletmiştir. Günümüzde işletmelerin %80’i KOSGEB tarafından desteklenmektedir ve bu desteklerin kapsamı ve içeriği gittikçe artmaktadır. %20lik kısım ise bakanlık veya diğer kuruluşların destek kapsamında bulunmakta.

KOSGEB DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.

KOBİ Nedir?

Küçük ve orta büyüklükte işletmeleri  ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. KOBİ’ler bünyesinde 250 kişiden az çalışan bulundurur ve mali bilançosu 125.000.000tlyi aşmayan işletmelerdir. Peki, bu mali bilanço nedir? İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur.  İlk defa iş kuracakların mali tabloları şekillenmediğinden, kuracakları işletme büyük olasılıkla KOBİ statüsünde olacaktır. Fakat bir işletmeyi devralıyorsalar veya büyük bir işletmenin ortağı olarak iş kuruyorsalar o zaman o işletmenin sınıfı işletmecinin sınıfını da etkileyecektir. Ülkemizde KOBİ’ler, yıllık net satış hasılatlarına veya çalışan sayılarına bağlı olarak 3’e ayrılmaktadır. Bunlar; mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler ve orta ölçekli işletmelerdir.  2020 TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 703 bin KOBİ bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. KOBİ’ler büyük bir kitleyi temsil ettikleri için çok önemlidirler.

KOBİ KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.

KOBİ’ler Neden Destekleniyor?

Başarılı ve avantajlı yönleri olmasına rağmen, Kobiler desteklenmektedir. Bunun birkaç sebebi;

  1. Finansmana ulaşmada zorlanmaları,
  2. Kurumsallaşma konusunda geri kalmaları,
  3. Uluslararası piyasaya açılmada zorlanmaları,
  4. Ar-Ge ve inovasyon faaliyet kapasitelerinin düşük olmasındandır.

Bu sorunların giderilmesi ve işletmelerin genişlemesi için ülkemizde KOSGEB birçok konuda destek sağlamaktadır. Bu destekleri herhangi bir araca gerek kalmadan KOSGEB resmi internet sitesinden ve ya KOSGEB Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir