KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İnsan kaynakları kaynakları kavramını açıklamadan önce insan kaynaklarını terimini tanımlamalıyız. İlk olarak kavramın terim anlamı nedir?

İnsan Kaynakları İdaresi Nedir?

(İKY), şirketlerde işe alım, daha faydalı bir insan kaynağı oluşturmak ve mevcut insan kaynaklıklarının verimli çalışabilmesi adına uygulanan tüm yöntem ve süreçlerdir. Bununla birlikte insan kaynakları bölümü tüm işçilerle etkileşim içinde olan dinamik bir kavramdır.

Personellerin işe başlama aşamasından işten ayrılma aşamasına kadar yardımcı olan bölüm insan kaynakları bölümüdür. Ayrıca insan kaynakları idaresi çalışanlarının motivasyonunu sağlamakla da görevlidir.

Bununla birlikte yönetimin temel işlevi şirketleri amaç ve hedeflerine ulaşmak adına çalışan çalışanların nasıl daha etkili biçimde idare edileceğini belirlemektedir.

insan kaynakları yönetimi

Yönetimin Amaçları Nelerdir?

  • Becerili personellerin bulunması ve elde edilmesi, ayrıca elde edilen becerili personellerin elde tutulabilmesi ve personelin motivasyonunun sağlanması.
  • Personellere eğitimler vererek sürekli öğrenme ve gelişmesini gerçekleştirmek. Ayrıca bu sayede var olan personellerin potansiyelini sergilemesini sağlamak.
  • İşe alım ve çalışan seçme süreçlerini idare etmek adına program oluşturmak.
  • Şirketlerin personellerini tanıması ve personellerin kişisel hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olarak şirket ile ilişkilerini kuvvetlendirmek.
  • İdareciler ile işçilerin uyumlu çalışmasına destek olmak.
  • Personeller adına takım çalışmaları yapabilecekleri iş ortamı hazırlamak.

KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Nelerdir?

KOBİ’lerdeki İnsan kaynakları yönetiminin amacına ulaşabilmesi adına şirketin stratejisiyle uyumlu olması ve bütünleşmesi gerekir. KOBİ’lerde en sıkıntılı sorun yeteri kadar insan kaynağının istihdamının sağlanamamasıdır.

İnsan kaynakları yönetimi ile yeterli ve gerekli sayıda çalışan ihtiyacının karşılanması ve çalışanlardan nasıl yararlanılacağının tespit edilmesi gerekmektedir.

KOBİ’lerin geçmişteki deneyimlerinden yararlanarak mevcut durumdaki ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını saptaması ve belirli bir strateji ile işe alımlarına başlaması gerekmektedir.

Ancak KOBİ’ler ayrı bir insan kaynakları programı yapacak çalışan işe alınmamaktadır. Çoğunlukla bu programlamayı iş verenin kendi yapmaktadır.

Bu programlama uygun biçimde yapılmadığında işveren zor durumda kalmaktadır. Bu durumun önüne set çekmek adına insan kaynakları programının uygun biçimde yapılması gerekmektedir.

KOBİ’lerde Planlama Süreci Nasıldır?

İnsan kaynakları yönetiminin bir politika belirleyerek buna uygun olarak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek çalışan ihtiyacı ile mevcut çalışan durumunu dengelemeye yardımcı olan insan kaynakları programlama sürecidir.

İnsan kaynakları programlama süreci üç aşamadan oluşmaktadır; personelin ihtiyacının belirlenmesi, personelin arzının kavranması ve personel arzı ile işçi ihtiyacının karşılaştırılmasıdır.

  • Çalışan ihtiyacının belirlenmesi

Gelecekte şirketin ihtiyaç duyabileceği işgücünün saptanması sürdürülebilirlik ve şirketin rekabet kurabilmesi adına önemlidir. İlerleyen zamanlarda şirketin ihtiyaç duyacağı personel sayısı üretilecek mal ve hizmet miktarı tahminlerinden doğrudan etkilenmektedir.

Personel ihtiyacını saptamak işverenin bireysel ihtiyaç ve beklentileriyle sağlanmaktaadır. Çevresel gelişmeler, idarecilerin istekleri, departmanların isteklerin, insan kaynakları bölümünün istekleri ve sendikanın istekleri personel ihtiyacının saptanmasında etkilidir.

  • Çalışanın arzının belirlenmesi

Çalışan arzının tahmin edilebilmesi adına insan kaynağı envanteri hazırlamak, programlanan dönemde şirketten ayrılacak işçi sayısının tahmin edilmesi ve şirketin büyümesiyle yaşanılabilecek çalışan sayısının artışı göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Çalışan ihtiyacının ve işçi arzının karşılaştırılması

İnsan kaynakların saptanan personel ihtiyacının ve işçi arzının karşılaştırarak ihtiyaçların nasıl karşılanacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Dengeyi sağlayabilmek adına insan kaynaklarının iyi bir program yapması gerekmektedir. Eğer gerekli sayıda personel şirkette mevcutsa insan kaynaklarının çalışan almasına ihtiyaç kalmayacaktır.

Bununla birlikte “KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi” yazımız sona erdi. Tüm okurlarımıza sağlıklı günler dileriz. Hoş kalın, hoşça kalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir