İşletme ve Ekonomik Çevre İlişkisi Nasıldır?

İşletme ve ekonomik çevre ilişkisi nasıldır?

Ekonomik Çevre Nedir?

Toplumun isteklerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı doğal kaynaklar ile üretildiği ve tüketildiği, mal ve hizmetlerin paylaştırıldığı ortak firmaların var oldukları ve varlıklarını sürdürdükleri mekanlar ekonomik çevrelerini oluşturur.

Ekonomi bilimi kıt kaynaklar ile toplumun sınırsız talebinin nasıl çözülebileceğinin yollarını incelerken, iktisat hayatının bir üyesi olan firmalar bu sürecin hangi pazarda ve hangi şartlarda çözüme katkı sağlayarak gelir elde edebileceklerinin çözümünü ararlar.

işletme ve ekonomik çevre

Ekonomik Çevre Faktörleri

Ekonomik olaylar toplum tarafından ve toplum adına gerçekleştirildiğinden bir hayli karmaşık bir oluşumdur.

Kişilerin ihtiyaçlarının sınırsız olması, ihtiyaç tatmin düzeyinin gelişmişlik düzeyi ile birlikte yüksek seviyelere ulaşması firmaların faaliyet bölgelerini ve faaliyet seçimlerini de etkileyerek devamlı yenilenen, devamlı gelişen dinamik bir yapı olmalarını zorunlu hale getirir.

Firmaların devamlılığı geleceğe yönelik programlarını hazırlamaları, mevcut sektör koşullarını tüm unsurları ile analiz edebilmeleri, firmanın bulunduğu zaman dilimi ile gelecekte bulunacağı zaman dilimindeki durumunun ne olacağının analiz edilmesine bağlıdır.

İşletmelerin söz konusu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirmeleri yönetim anlayışını benimsemeleri ile mümkün olacaktır.

Firmaların başarı grafiğini yükselten ve büyüten idareciler bilimsel yöntemleri bilen ve uygulayan idarecilerdir. Her profesyonel idareci bilir ki kriz dönemlerinde iktisadi hayat duraksamaya başlayacak, gelir kapasitesi düşecek, firmalar ya küçülme yöntemini uygulayacak ya da kapasitelerini düşüreceklerdir.

Firma idareciler, toplumsal hayatı, ulusal ve uluslararası değişmeleri, siyasal gelişmeleri, ülkenin ekonomik hayatındaki gelişmeleri iyi takip etmelidir. Oluşacak krizi ön görebilmeli, işletmenin kriz dönemi politikalarını ekibi ile beraber oluşturabilmelidir.

Her firma ekonomik yaşamın devingen yapısı sebebi ile konjonktürel evrelere maruz kalacak, kriz, refah, duraksama tarzı evrelerden geçecektir.

Firmaların idarecileri her dönem için politikalarını oluşturabilmeli, mevcut koşullara göre revize edebilmelidir.

Firmaların iktisadi yapı, ekonomi yaşamının aktörü olarak davranışları, ülkenin para ve maliye politikalarıyla yakından etkilidir. Ülkedeki para arzının değiştirilmesi toplam talep miktarını ve fiyatlar genel seviyesini düşürecektir.

Vergi ve kamu harcamaları piyasadaki konjonktürel dalgalanmalara göre biçimlendiğinden firmaların bulundukları ülkelerin para ve maliye politikalarını yakından takip etmeleri mevcut durum koşullarına doğru stratejilerini uygulamaya koyacak biçimde hazırlanmaları gerekmektedir.

Enflasyon

Firmaların içinde bulundukları ekonomik çevrenin bir diğer unsuru Enflasyondur. Firma idaresi toplumun gelir dağılımını izlemelidir. Toplumdaki şahısların tasarruf ve yatırım davranışlarını inceleyerek firma politikalarını bu doğrultuda yönlendirmelidir. İlerleyecekleri yolu oluştururken, Milli gelir unsurunu da gözden kaçırmamalıdırlar.

Firmalar maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini yükseltmeyi isterler. Üretimde temel olan sermaye, insan kaynağı, kıt kaynaklar, girişimci faktörünün maliyetlerini azaltmaktır. Bu yüzden yöneticiler faiz ve ücretlerin düşük olduğu bölgelere yatırım yapmak isterler. Ekonomik faaliyetler belirli şartlarda uluslararası platforma taşınmaktadır.

Firmaların dikkat etmeleri ve hesaplamalarında dikkate almaları gereken unsurlardan biri de Dış Ödemeler Bilançosudur. Özellikle dışa bağımlı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde döviz fiyatları aniden yükselebilir. Ciddi krizler ile karşı karşıya kalınabilir.

Ekonomik Çevre Unsurları

Toplumu oluşturan kişilerin davranışları yaşadıkları ülkelerin kültürlerine göre değer farklılıkları göstermektedir. Ayrıca kişinin ekonomik hareketleri üzerinde mevcut değerler etkin olmaktadır.

Bir Avrupa ülkesinde firmalarla çılgın tasarımlara sahip deri montlar artan satış grafiği oluşturabilir. Böylelikle geniş kitlelerin tercihi olabilir. Türkiye ya da benzer değersel yapıya sahip İslâm ülkelerinde ise kısıtlı müşteri kitlesine ulaşılabilmektedir.

İçinde bulunulan sosyokültürel ortam kişinin ekonomik davranışlarının önemli belirleyicilerinden birisidir.

Uluslararası etkileşim elbette değişik kültürleri yakınlaştırmakta bir değer alışverişini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte toplumlarda beklenenden çok daha çabuk değişimler ile karşılaşılabilmektedir.

Ayrıca firmalar üretim-satış-pazar politikalarını hazırlarken, kültürel etkileşim sonuçlarını incelemek, değerlendirmek zorundadırlar.

Bununla birlikte “İşletme ve ekonomik çevre ilişkisi” yazımızın sonuna geldik. Bütün okurlarımıza sağlıklı günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir