Yönetici ile Süpervizör Arasındaki Fark Nedir?

Yönetici iş becerilerine daha çok sahipken, diğer yandan süpervizör insan becerilerine daha çok sahiptir. Bu dengeyi anlamak önemlidir.

Yönetici ve süpervizör nedir? Ne iş yapmaktadır? Yönetici ve süpervizör arasında dengeli bir iş paylaşımı vardır. Yönetici iş becerilerine daha çok sahipken, diğer yandan süpervizör insan becerilerine daha çok sahiptir. Bu dengeyi anlamak önemlidir. Aslında şirketler pozisyonlar için çalışanlara istedikleri unvanı verebilirler. Ancak çalışanların görevlerini, sorumluluklarını ve muafiyet durumlarını yönergelere göre belirlerler. Bir kuruluşun rolleri tanımlama yetkisi olmasına rağmen, yönetici ve süpervizör arasında genel bir fark vardır. Yönetici, çalışma biriminin amaç, işlev ve rollerine dair karar verme eğilimindedir. Öte yandan süpervizör, yönetici tarafından belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağına karar vermede önemli bir role sahiptir.

Yönetici Kimdir?

Yönetici ne yapar? Yöneticinin şirketteki rolleri nelerdir? Yönetici, kuruluşlarda görev veya departmanları yöneten bir çalışan ve ya çalışanları belirlemek için kullanılan bir iş unvanıdır. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi bir yöneticinin iş tanımı organizasyondan organizasyona değişir. Yönetici unvanı bir organizasyon şemasında görüldüğü gibi kendilerine rapor veren diğer çalışanlara sahip olan birine veya bir spesifik bir alanı yöneten kişilere atanabilir. Genel olarak, yöneticilerin dört temel rolü vardır. Bunlar çalışanları planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etmek için üstlendikleri faaliyetleri temsil eder. Yönetim işi, tüm rollerin etkileşim halinde olmasıyla gerçekleşir.

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.

Süpervizör Kimdir?

Süpervizör, küçük bir grubun, bir ekibin, bir departmanın veya bir vardiyanın günlük performansından sorumludur. Ancak genellikle yönetim desteği olmadan az miktarda doğrudan yetkiye sahiptir. Süpervizör genel olarak grubun amacı veya hedefi konusunda deneyime sahiptir ve yönetim takıma rehberlik edebileceğini düşündükleri kişiye bu pozisyonu verir.

Yönetici ile Süpervizör Arasındaki Farklar

Yönetici ve süpervizör 4 noktada farklılık gösterir. Bunlar;

  1. Yetki seviyesi
  2. İş Görevleri
  3. Hedefler
  4. Maaş

Yetki Seviyesi

Yönetici, şirkette daha üst düzey bir çalışandır. Süpervizör ise ürünleri, hizmetleri ve yönetimleri altında çalışan çalışanlarla ilgili gelişmeleri yöneticiye rapor eder. Aynı zamanda yönetici, departmanın müdürüne, başkan yardımcısına veya yönetim kuruluna bağlıdır. Süpervizör de yöneticiye bağlıdır.

İş Görevleri

Süpervizör, çalışanlarının üretimini ilerletmek ve departmanı başarısını arttırmak için günlük görevler üzerinde çalışır. Yönetici, bölümün ve çalışanlarının genel performansını anlamak için süpervizörle bir araya gelir, süpervizörün performans incelemesini yapar, şirketin performansını değiştirebilecek sorunları belirler ve bütçeyi denetler.

Hedefler

Yöneticinin ve süpervizörün yerine getirmesi gereken farklı hedefler vardır. Bir süpervizörün hedefleri dahili bir odağa sahiptir, yani mevcut görevlerini tamamladıklarından emin olmak için departmanlarındaki çalışanlarla koordinasyon sağlarlar. Bir yöneticinin hedefleri, şirketin bir departman dışındaki performansından sorumlu oldukları için dış odaklıdır. Harici bir odak, bireysel görevlerin tamamlanmasına dahil olmadan departmanlarının ilerlemesini anlamalarını sağlar. Şirket için uzun vadeli karlar ve sürdürülebilirlik elde etmek için bir strateji tasarlamak için zaman ayırırlar.

Maaş

Yöneticiler, süpervizörlerden daha yüksek maaş alır. Yöneticilerin daha fazla sorumlulukları vardır, bu nedenle işleri için şirketler tarafından daha yüksek ücret alırlar. Süpervizörlerin, yalnızca departmanlarındaki çalışanlarla çalıştıkları için bir organizasyonda daha uzmanlaşmış bir rolü vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir